Seuran kehittäminen alkaa sujuvasta tiedonkulusta, johdonmukaisuudesta ja yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa – KaaPo ry näyttää esimerkkiä

Nuoria harjoittelemassa omaa lajiansa

Monet urheiluseurat pohtivat jatkuvasti, miten kehittää urheiluseuratoimintaa sujuvammaksi ja helpommaksi. Jalkapallon erikoisseura Kaarinan Pojat (KaaPo) tietää hyvin organisoidun seuratoiminnan kulmakivet.

Vuonna 1958 perustetun kaarinalaisen seuran arvoja ohjaavat positiivisuus, luotettavuus, iloisuus ja yhteisöllisyys. Tämä näkyykin KaaPo:n toiminnassa ulospäin, sillä seura valittiin vuonna 2017 vuoden urheiluseuraksi.  Tällä hetkellä seura kasvaa voimakkaasti. Syksyllä 2021 pelaajamäärä ylitti tuhannen pelaajan rajapyykin, ja voimakkainta kasvu on nuorimmissa ikäluokissa, kertoo KaaPo ry:n puheenjohtaja Olli Tuominen.

Seuratoiminnan laadukas toteuttaminen

Hyvä ja toimiva urheiluseuratoiminta vaatii suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta ja yhteistyötä monien eri tahojen kanssa, korostaa Tuominen.

Koko toiminnan kannalta olennaisimpia yhteistyökumppaneita ovat pelaajien vanhemmat ja muu lähipiiri.

– Yksi seuratoiminnan keskeisimpiä ja koko toiminnan kannalta olennaisimpia yhteistyökumppaneita ovat pelaajien vanhemmat ja muu lähipiiri. Heidän tavoittamisensa, heille tiedottaminen ja toiminnan selkeänä näyttäytyminen on yksi hyvin organisoidun seuratoiminnan kulmakivistä.

Kun kaikki tiedonkulku, ilmoittautumiset, aikataulut, kokoonpanot – koko joukkuetoiminnan arki – on keskitetty yhteen ainoaan järjestelmään, jää seuratoiminnan laadukkaalle toteuttamiselle aikaa, tiedetään KaaPo:sta.

– Pelaajien vanhemmat ja huoltajat voivat luottaa siihen, että lapsen harrastuksen kannalta kaikki olennainen on löydettävissä yhden ja saman järjestelmän kautta, täsmentää Tuominen.

Jopox seuran toiminnanohjauksen pohjana

KaaPo:ssa Jopoxia on käytetty koko seuran toiminnanohjauksen taustalla jo vuodesta 2011. Tärkeiksi asioiksi KaaPo nostaa muun muassa selkeän tiedonkulun seuran sisällä. Tässä seuraa auttaa Jopox toiminnanohjausjärjestelmä, jossa seuran tukena ovat muun nykyaikaiset kotisivut, henkilörekisterit, kalenterit, ilmoittautumistyökalut ja verkkomaksut, laskutus, viestintä sekä paljon muita olennaisia toiminnallisuuksia.

– Tiedonkulku ja toiminnanohjaus on pyritty tekemään selkeäksi, läpinäkyväksi ja johdonmukaiseksi keskittämällä mahdollisimman paljon toimintoja Jopoxin alle. Rajapinnat kilpailujärjestelmä Tason ja kirjanpidon kanssa selkeyttävät ja nopeuttavat kaikkea hallinnollista työtä.

Kaarinan pojat ottivat vastikään käyttöön myös Jopoxin uusimmat uudistukset Valmennustyökalun ja Jäsenedut. Seura kertoo, että ovat parhaillaan tutustumassa uusin työkaluihin. Molempiin toimintoihin seura on saanut Jopoxilta perehdytyksen.  Myös Jopoxissa tiedetään, että käyttöönotto vaatii alun perehdytyksen ja siksi Jopox tarjoaakin aina seuroille maksuttoman koulutuksen koko Jopoxin toimintoihin.

Kaarinan Pojat haluaakin vinkata kaikille seuroille, että työkaluna Jopoxin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset ja panostaminen kannattaa.

– Alkuvaiheessa järjestelmän opettelemiseen panostettu aika maksaa itsensä takaisin toiminnan selkeytymisenä ja erityisesti siinä, että kaikki tarvittava tieto on keskitetty yhteen paikkaan.

– Se on etu sekä seuran päätoimiselle työntekijälle, vapaaehtoistoimijalle että harrastajalle itselleen, tiivistää Tuominen.

Lue myös nämä