Avainlukumme

Hilla Groupin toi­min­ta-aja­tuk­se­na on hen­ki­sen ja ai­neel­li­sen kas­vun edis­tä­mi­nen vies­tin­nän kei­noin.

Ar­vom­me, sy­dä­men si­vis­tys, it­sen­sä ja ym­pä­ris­tön­sä ke­hit­tä­mi­nen ja ter­ve ta­lous ovat pon­nis­tus­poh­jam­me. Ha­luam­me ol­la ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na alu­eem­me ke­hit­tä­mi­ses­sä ja edis­tä­mäs­sä asiak­kai­dem­me me­nes­tys­tä.

Hilla Group on vakavarainen mediakonserni

Tunnusluvut 2014 – 2023

Hilla Group -konsernin taloutta kuvaavat keskeiset tunnusluvut.

Osavuosikatsaukset

Osavuosikatsaukset ovat esillä vuodesta 2015 eteenpäin ja ne laaditaan huhti- ja elokuun tilanteista. Osavuosikatsaukseen on koottuna tilikauden aikaiset tapahtumat. Alla olevasta listauksesta pääset tarkastelemaan osavuosikatsauksia.

Vuoden 2021 alusta siirryttiin talouden raportoinnissa puolivuosittaiseen raportointiin.

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022
Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
Osavuosikatsaus 08/2020 (pdf)
Osavuosikatsaus 4/2020 (pdf)
Osavuosikatsaus 8/2019 (pdf)
Osavuosikatsaus 4/2019 (pdf)
Osavuosikatsaus 8/2018 (pdf)
Osavuosikatsaus 4/2018 (pdf)
Osavuosikatsaus 8/2017 (pdf)
Osavuosikatsaus 4/2017 (pdf)

Vuosikertomukset

Vuosikertomus 2023
Vuosikertomus 2022
Vuosikertomus 2021
Vuosikertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Vuosikertomus 2018 
Vuosikertomus 2017