Sponsorointi

Erilaisten ajankohtaisten yhteistyöhankkeiden ja sponsorointikohteiden avulla olemme mukana kehittämässä Hilla Groupin toiminta-alueen elinvoimaisuutta. Yhteisöjen ja järjestöjen kanssa arvostamme molemminpuolista, aitoa yhteistyötä.

 

Sponsorointi Hilla Groupissa

Hilla Groupin yksi keskeisistä arvoista on itsensä ja alueensa kehittäminen. Sponsorointi on yksi tapa, jolla toteutamme tätä arvoa. Tuemme paikallisten seurojen ja järjestöjen toimintaa sekä alueellisesti tärkeitä hankkeita ja tapahtumia.

Odotamme yhteistyökumppaneilta sitoutumista alueen elinvoiman ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä vastavuoroisuutta yhteistyössä.

Sponsorointitukea voi hakea sähköisellä lomakkeella. Hakemusten käsittelyajat ovat seuraavat:

  • Ennen huhtikuun alkua saapuneet hakemukset käsitellään kesäkuun aikana
  • Ennen syyskuun alkua tulleet hakemukset käsitellään lokakuun aikana

Ilmoitamme myönteisistä sponsorointipäätöksistä hakijoille sähköpostitse.

Hilla Kyvyt -yksilöurheilijaohjelma

Hilla Kyvyt -yksilöurheilijaohjelmassa sponsoroimme urheilijaa, joka on Suomen huippua tavoitteleva 16–24-vuotias yksilöurheilija. Urheilijan tulee asua tai olla kotoisin Hilla Groupin toiminta-alueelta.

Odotamme urheilijalta vastavuoroisuutta ja yhdessä sovittavien tavoitteiden mukaista toimintaa. Urheilija sitoutuu noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja Suomen Antidopingtoimikunnan sääntöjä.

Sponsoroitavat yksilöurheilijat valitaan vuosittain, ja haku on alkuvuodesta. Sopimukset ovat yleensä kaksivuotisia ja sisältävät optiovuoden. Julkaisemme valitut urheilijat konsernin lehdissä ja seuraamme Hilla Kyvyt -urheilijoiden taivalta.

Keskipohjanmaa-säätiö

Säätiö tukee Keski-Pohjanmaan maakunnan- ja perinnekulttuurin sanataidetta ja muita taidemuotoja. Lisäksi säätiön tarkoituksena on tukea alueen tiedonvälitykseen, ympäristönsuojeluun sekä maakunnalliseen ja yhteiskunnalliseen elämään liittyvää tieteenharjoitusta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja sekä avustamalla tutkimusten tulosten julkaisemista ja tunnetuksi tekemistä.

Keskipohjanmaa-säätiö on perustettu vuonna 1986. Säätiön peruspääoman lahjoitti Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oy.

Kirsi Kela

Myyntijohtaja

+358443325332

Tutustu Hilla Kyvyt -urheilijoihin