Keitä olemme?

Hilla Group on monimediakonserni, joka tavoittaa päivittäin lähes puoli miljoona suomalaista. Työllistämme vajaa 400 ammattilaista ja välitämme elinvoimaa.

Arvomme, sydämen sivistys, itsensä ja ympäristönsä kehittäminen ja terve talous, ovat ponnistuspohjamme. Haluamme olla aktiivisesti mukana alueemme kehittämisessä ja edistämässä asiakkaidemme menestystä.

Hilla Group on monimediakonserni, joka laajalla toimialallaan ja vaikutusalueellaan tavoittaa päivittäin lähes puoli miljoona ihmistä. Nykyään toimimme viidessä maakunnassa, mikä kattaa noin 42 prosenttia Suomen pinta-alasta. Työllistämme vajaa 400 ammattilaista, ja vuoden 2023 liikevaihtomme oli noin 40 miljoonaa euroa.

Luomme sisältöjä, julkaisemme ja jakelemme maakunta-, kaupunki- ja paikallismedioita Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Järjestämme tapahtumia sekä tarjoamme kanaviemme kautta monipuolista näkyvyyttä mainostajille. Lisäksi autamme yrityksiä, urheiluseuroja ja yhteisöjä kehittämään toimintaansa digitaalisilla palveluilla ja markkinointiviestinnän keinoin.

Tavoitteenamme on etsiä uusia tapoja välittää tietoa ja elämyksiä sekä rakentaa Suomen ykköstyöpaikkaa.

Avainlukumme

Ar­vom­me, sy­dä­men si­vis­tys, it­sen­sä ja ym­pä­ris­tön­sä ke­hit­tä­mi­nen ja ter­ve ta­lous ovat pon­nis­tus­poh­jam­me. Ha­luam­me ol­la ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na alu­eem­me ke­hit­tä­mi­ses­sä ja edis­tä­mäs­sä asiak­kai­dem­me me­nes­tys­tä.

Hillan brändit

Me yhdistämme ihmiset eiliseen, tähän päivään ja huomiseen. Hilla Groupin palveluissa ihminen kohtaa ihmisen: journalistisissa sisällöissä, tapahtumissa, digitaalisissa palveluissa, myyntitilanteissa sekä käsinkosketeltavasti paino-ja jakelutoiminnassa.