Organisaatio

Hilla Group on ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na koko alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä ja edis­tä­mäs­sä asiak­kai­den me­nes­tys­tä.

Mahdollistamme alueen elinvoimaisuuden kehitystä tarjoamalla monipuolisia palveluja alueen kehittymisen ja houkuttelevuuden kasvun tueksi.

Yhtiörakenne

Liiketoimintarakenne

Hallitus 2023

Varsinaiset jäsenet

Vesa Kaunisto
hallituksen puheenjohtaja,
hallituksen jäsen vuodesta 2018

Sari Puutio
ammatillinen erityisopettaja, yrittäjä, hallituksen varapuheenjohtaja,
hallituksen jäsen vuodesta 2005

Sauli Harjamäki,
hallituksen jäsen vuodesta 2023

Heikki Wilén,
hal­li­tuk­sen jä­sen vuo­des­ta 2018

Anu Haapasalo,
asiakkuusjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2021

Matti Sarén,
rehtori, hallituksen jäsen vuodesta 2021

Johtoryhmä

Mikko Luoma
Toimitusjohtaja

Teija Pelto-Arvo
Hallinto, talousjohtaja

Saija Hyry
HR ja viestintä, henkilöstöjohtaja

Juha Erkkilä
Tietohallinto- ja kehitys, tietohallinto- ja kehitysjohtaja

Mikko Kallio
Uudet mediaratkaisut, liiketoimintajohtaja

Henri Mattinen
Julkaisut, liiketoimintajohtaja

Hannu Salmi
Painaminen ja jakelut, liiketoimintajohtaja
Botnia Print Oy Ab, toimitusjohtaja

Hallinnointikoodi

So­vel­let­ta­vat sään­nök­set

Hilla Group Oyj:n pää­tök­sen­teos­sa ja hal­lin­nos­sa nou­da­te­taan Suo­men osa­keyh­tiö­la­kia ja yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tys­tä se­kä py­ri­tään nou­dat­ta­maan so­vel­tu­vin osin jul­ki­ses­ti no­tee­rat­tu­ja yh­tiöi­tä kos­ke­via mui­ta sää­dök­siä.