Organisaatio

Hilla Group on ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na koko alueen ke­hit­tä­mi­ses­sä ja edis­tä­mäs­sä asiak­kai­den me­nes­tys­tä.

Mahdollistamme alueen elinvoimaisuuden kehitystä tarjoamalla monipuolisia palveluja alueen kehittymisen ja houkuttelevuuden kasvun tueksi.

Yhtiörakenne

Hallitus

Varsinaiset jäsenet

Vesa Kaunisto
hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen vuodesta 2018

Anu Haapasalo
asiakkuusjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen vuodesta 2021

Sauli Harjamäki
hallituksen jäsen vuodesta 2023

Kirsi Hautala
toimitusjohtaja, hal­li­tuk­sen jä­sen vuo­des­ta 2024

Veikko Laitila
toimitusjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2024

Johtoryhmä

Mikko Luoma
Kasvu, toimitusjohtaja

Teija Pelto-Arvo
Taloushallinto ja omistukset, talousjohtaja

Saija Hyry
HR ja viestintä, henkilöstöjohtaja

Juha Erkkilä
Tietohallinto- ja kehitys, tietohallinto- ja kehitysjohtaja

Mikko Kallio
Julkaisut, liiketoimintajohtaja

Kirsi Kela
Myynti ja markkinointi, liiketoimintajohtaja

Hallinnointikoodi

So­vel­let­ta­vat sään­nök­set

Hilla Group Oyj:n pää­tök­sen­teos­sa ja hal­lin­nos­sa nou­da­te­taan Suo­men osa­keyh­tiö­la­kia ja yh­tiön yh­tiö­jär­jes­tys­tä se­kä py­ri­tään nou­dat­ta­maan so­vel­tu­vin osin jul­ki­ses­ti no­tee­rat­tu­ja yh­tiöi­tä kos­ke­via mui­ta sää­dök­siä.