Hilla Group käynnistää konserninlaajuiset muutosneuvottelut

Hilla Group Oyj käynnistää tuotannollisiin, taloudellisiin ja toiminnan uudelleenjärjestämiseen liittyviin syihin perustuvat muutosneuvottelut koko henkilöstönsä kanssa. Neuvotteluiden piirissä on Hilla Groupin 565 työntekijää.

Neuvottelujen tuloksena päätettävien toimenpiteiden avulla Hilla Group vastaa viimeaikaisiin mittaviin muutoksiin media-alan toimintaympäristössä. Näitä ovat erityisesti median tuottamisen ja kuluttamisen voimistunut digitalisoituminen, paperisten sanomalehtien levikkien lasku, materiaali- ja energiakustannusten kasvu sekä yleinen ostovoiman väheneminen. Lisäksi Hilla Groupin maantieteellinen laajentuminen tuo tarpeen eri yksiköiden toimintatapojen yhtenäistämiselle konserninlaajuisesti.

Muutosneuvottelut voivat johtaa enintään 29 henkilön irtisanomiseen, enintään 229 henkilön työsopimuksen ehtojen muuttamiseen sekä enintään 565 henkilön enintään 90 vuorokauden lomautuksiin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Neuvottelut alkavat helmikuun alussa ja päättyvät aikaisintaan maaliskuun puolivälissä. Neuvotteluissa ovat mukana emoyhtiö Hilla Group Oyj, Jopox Oy, Botnia Print Oy Ab, Kokkolan Jakelu Oy ja SLP Jakelu Oy.

Lue myös nämä