Hilla Group -konsernin vuoden 2023 tulos

Konsernirakenne ja konsernin keskeiset tapahtumat tilikaudella


Hilla Group -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: emoyhtiö Hilla Group Oyj, Kokkolan Jakelu Oy, Jopox Oy ja Hilla Logistiikka Oy. Tytäryhtiö Pohjanmaan Lipputoimisto Oy sulautui emoyhtiöön 31.10.2023. Tytäryhtiö Botnia Print Oy Ab:n osakekanta myytiin konsernin ulkopuolelle 29.12.2023. Konsernin osakkuusyhtiöitä ovat Kiinteistö Oy Kokkola Isokatu 2, Kiinteistö Oy Vetelin Liiketalo ja Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitori 1.9.2023 alkaen.

Konsernin liiketoiminta-alueet olivat vuonna 2023 Uudet mediaratkaisut, Julkaisut sekä Painaminen ja jakelut.

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 40,3 milj. euroa ja liikevoitto -2,9 milj. euroa. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 2,1 milj. euroa. Konsernin taseen loppusumma oli 31,0 milj. euroa. Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoteen tytäryhtiö Botnia Print Oy Ab:n myynnin vuoksi.

Konsernin keskeisten tunnuslukujen kehitys kolmen viime vuoden ajalta on seuraava:

Konserni202120222023
Liikevaihto milj. euroa39,444,640,3
Liikevoitto/ -tappio milj. euroa-0,4-2,5-2,9
Tilikauden voitto/tappio milj. euroa2,9-2,0-2,1
Liikevoitto %-0,9-5,6-7,2
Sijoitetun pääoman tuotto %9,8-5,0 -10,6
Oman pääoman tuotto %12,9-6,8-9,1
Omavaraisuusaste %67,568,569,4

Konsernin Julkaisut-liiketoiminta-alueella saatiin alkuvuodesta päätökseen merkittävä järjestelmäuudistus, jonka seurauksena kaikki konsernin julkaisut siirtyivät saman julkaisujärjestelmän piiriin. Ulkoisesti muutos näkyi lukijoille verkkosivujen ja applikaatioiden uudistumisena. Myös digitaalisten palveluiden käyttäjätunnukset muuttuivat ja asiakkaat pääsevät jatkossa lukemaan ja hallinnoimaan tilauksiaan yhden Hilla-tunnuksen kautta. Järjestelmämuutoksen ja verkkopalveluiden kehitystyöt jatkuivat vielä koko vuoden 2023 ajan.

Hilla Group Oyj käynnisti 2.2.2023 tuotannollisiin, taloudellisiin ja toiminnan uudelleenjärjestämiseen liittyviin syihin perustuvat muutosneuvottelut. Neuvotteluiden piirissä olivat kaikki Hilla Groupin 565 työntekijää. Muutosneuvottelut päättyivät 15 henkilön irtisanomiseen Julkaisut-liiketoiminta-alueesta. Lisäksi määräaikaisia työsopimuksia päätettiin olla jatkamatta ja toimintoihin tehtiin uudelleenorganisointeja.

Hilla Group Oyj osti 7.3.2023 HSS Media Ab:n osuuden yhtiöiden aiemmin yhteisesti omistamasta Botnia Print Oy Ab:stä. Kaupan myötä Botnia Printistä tuli Hilla Groupin 100 % omistama tytäryhtiö. HSS Media jatkaa omistusmuutoksen jälkeen Botnia Printin painoasiakkaana.

Konsernin vertaisverkkokauppa RegiOnlinen uusi versio julkaistiin 23.3.2023. Uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupankäynnin luotettavuuteen ja turvallisuuteen sekä käytettävyyden parantamiseen.

Enontekiön Sanomat -lehti muuttui 1.4.2023 ilmaisjakelulehdestä tilattavaksi lehdeksi.

Konsernin tapahtumaliiketoiminnan yksikön Rohki Eventsin uusi johtaja Taneli Sutinen aloitti tehtävässään 17.4.2023.

Hilla Groupin yhtiökokous pidettiin 20.4.2023. Yhtiökokous päätti valita kuusi hallituksen jäsentä. Hallituksessa jatkavat Vesa Kaunisto, Sari Puutio, Heikki Wilén, Anu Haapasalo ja Matti Sarén. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sauli Harjamäki.

Hilla Group myi noin 50 prosenttia tytäryhtiö Kiinteistö Oy Ylivieskan Uusitorin osakkeista vuoden 2023 aikana. Osakkeiden myynnin myötä kiinteistöyhtiö yhdistellään konserniin osakkuusyhtiönä 1.9.2023 alkaen.

Konsernin maakuntalehtien printti-ilmestymisiin tehtiin muutoksia 28.5.2023 alkaen. Painettuna Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat ilmestyvät nykyään tiistaista lauantaihin. Muutoksella pyrittiin turvaamaan laaja ja asiantunteva uutispalvelu ja huomioimaan median kuluttamisen digitalisoituneet trendit. Maakuntalehtien verkkopalveluiden sisällöntuotanto jatkui ja vahvistui kaikkina viikonpäivinä.

Konserni luopui tilikauden aikana digitaalisen painamisen yksiköistä Tunturi-Lapin Painosta ja Mainoslinjasta. Hilla Group myi Tunturi-Lapin Painon liiketoiminnan kesäkuussa ja Mainoslinjan liiketoiminnan joulukuussa.

Keskipohjanmaan päätoimittajaksi valittiin Suvi Tanner. Tanner aloitti tehtävässään 21.8.2023.

Konserni keskitti 1.10.2023 alkaen aiemmin Kokkolan Jakelu Oy, SLP Jakelu Oy ja KP Jakeluyksiköissä toimineet jakelupalvelut SLP Jakelu Oy:öön. SLP Jakelu Oy:n nimi muutettiin samassa yhteydessä Hilla Logistiikka Oy:ksi.

1.12.2023 toteutui liiketoimintakauppa, jossa Hilla Group myi mainostoimisto Creamedian liiketoiminnan WTF Design Oy:lle.

Hilla Group lisäsi loppuvuonna omistustaan ulkomainostaulujen näyttöinfrapalveluita tarjoavasta Sata C Oy:stä. Sata C Oy yhdistellään kaupan myötä konserniin 1.1.2024 alkaen osakkuusyhtiönä.

Konserni toteutti 29.12.2023 merkittävän yritysjärjestelyn, jossa se myi painoliiketoimintaa Kokkolassa ja Kajaanissa harjoittavan Botnia Print Oy Ab:n koko osakekannan Kaleva Oy:lle. Kaupan myötä Hilla Group -konserni luopui kokonaan painoliiketoiminta-alueesta. Hilla Group jatkaa kaupan jälkeen Botnia Printin painoasiakkaana ja Botnia Print Hilla Groupin vuokralaisena Kokkolan painotalokiinteistössä.

Hilla Group luopui 29.12.2023 tehdyllä liiketoimintakaupalla Kuusamon Seutu ja Kotikulmilta -kaupunkilehdistä.

Kuluvana vuonna Hilla Groupissa keskitytään nykyisten liiketoimintojemme kehittämiseen ja konsernin kokonaisuutta täydentävien uusien liiketoimintojen kartoittamiseen.

Hallitus ehdottaa 25.4.2024 kutsuttavalle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,55 euroa osakkeelta.

Lue myös nämä