Hilla Group Oyj:n julkaisujen yleiset tilausehdot 

1. Yleistä 

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä ”Asiakas”) tilaa Hilla Group Oy:ltä Hilla Julkaisujen tuotteen tai palvelun tai useita tuotteita tai palveluita samalla tilauksella (jäljempänä ”Tuote”).  

Tuotteen toimittaa Hilla Group Oyj Y-tunnus: y-tunnus 0198165-6. Tuotteeseen sovelletaan näiden tilausehtojen lisäksi tilauksen sisältämien tuotteiden ja palveluiden kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä tilausehtoja kokonaisuudessaan, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Tuotetta. 

Hilla Group Oyj (y-tunnus 0198165-6) kustantaa seuraavia tilattavia lehtiä:  Kainuun Sanomat, Keskipohjanmaa (Jäljempänä “Maakuntalehdet”), Inarilainen, Haapavesi-lehti, Kalajokiseutu, Kalajokilaakso, Kittilälehti, Kuhmolainen, Lestijoki, Luoteis-Lappi, Nivala, Perhonjokilaakso, Sompio, Sotkamo-lehti, Ylä-Kainuu (Jäljempänä “Paikallislehdet”). Enontekiön Sanomat, Kalajaska, Kokkola, Koti-Kajaani, Koti-Lappi, Pietarsaaren Sanomat, Selänne (Jäljempänä “Kaupunkilehdet”) ja LeviNyt! sekä Saariselän Sanomat (”Matkailulehdet”).  

Maakuntalehdistä ja paikallislehdistä käytetään näissä ehdoissa yhteistä nimitystä “Lehdet”. Näitä tilausehtoja sovelletaan Lehtien tilauksiin.  

Kainuun Sanomat ilmestyy painettuna lehtenä viitenä päivänä viikossa, Keskipohjanmaa-lehti painettuna lehtenä viitenä päivänä viikossa. Paikallis-, kaupunki- ja matkailulehdet ilmestyvät ilmoitetun aikataulun mukaisesti.  

1. Tilaustuotteet 

1.1. Keskipohjanmaa 

Keskipohjanmaan tilaus sisältää painetun lehden liitteineen, kaikki sen Keskipohjanmaa.fi:n sisällöt, digitaalisen näköislehden ja uutissovelluksen (iOS/Android) sekä digilukuoikeudet tilaajan lisäksi kolmelle samassa taloudessa asuvalle henkilölle. 

Keskipohjanmaa ilmestyy viitenä päivänä viikossa. Keskipohjanmaan voi tilata viikon viidelle päivälle (5-päiväinen tilaus), viikonlopuksi (perjantai ja lauantai) tai arkiviikoksi (tiistaista perjantaihin). Kaikissa vaihtoehdoissa digitaaliset palvelut (verkkopalvelu, näköislehti ja uutissovellus) ovat käytössä joka päivä.   

Keskipohjanmaan digipalvelun tilaustuotteet 

Keskipohjanmaan voi tilata myös ilman painettua lehteä digitilauksena, jolloin sovelletaan Hilla Group Oyj:n yleisiä käyttöehtoja ja soveltuvin osin Keskipohjanmaan tilausehtoja. Keskipohjanmaa Digi -tilaukseen sisältyy Keskipohjanmaa.fin kaikki sisällöt, näköislehti ja uutissovellus sekä digilukuoikeudet tilaajan lisäksi kolmelle samassa taloudessa asuvalle henkilölle. Digitilaus on voimassa joka päivä. 

Lisätuotteet 

Asiakkaalle voidaan tarjota voimassa olevaan tilaukseen liitettäviä maksullisia lisätuotteita (”Lisätuote”). Lisätuotteen tilaaminen edellyttää toisen tuotteen voimassaolevaa tilausta, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. Lisätuote laskutetaan yhdessä Asiakkaan voimassaolevan tilauksen kanssa ja voimassaolevassa tilauksessa sovituissa laskutusjaksoissa ja voimassaolevan tilauksen maksutavalla. Mikäli Asiakas irtisanoo tilauksensa tai vaihtaa tilauksensa toiseen, irtisanotaan samanaikaisesti myös tilaukseen liittyvät Lisätuotteet. Lisätuote voidaan irtisanoa erikseen samoilla ehdoilla kuin siihen liittyvä Asiakkaan alkuperäinen tilaus. Lisätuotteiden tilauksiin sovelletaan muilta kuin tilauksen irtisanomista ja laskutusta koskevin osin Lisätuotteena tilattavan tuotteen omia tilausehtoja. 

Keskipohjanmaan tilausmuodot 

Jatkuva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta).  1 kuukauden laskutusjakso on mahdollinen jatkuvan korttiveloituksen, Mobile Payn, Apple Payn tai Google Payn valinneilla tilaajilla. Uuden tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. 

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon jatkuvaksi tilaukseksi ilmoittamalla siitä Lehden asiakaspalveluun. 

Opiskelijatilaus. Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassa olevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisen määräaikaisen hinnastohinnasta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on yksityishenkilö ja omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen ja sen enimmäispituus on kuusi vuotta. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilaustietoihin oppilaitoksen nimi, opiskelija- tai opiskelijakortin numero ja syntymävuosi. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. 6 vuoden jälkeen tilaus jatkuu normaalihintaisena tilauksena. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen ehtoja. 

1.2. Kainuun Sanomat  

Kainuun Sanomien tilaus sisältää painetun lehden liitteineen, kaikki Kainuunsanomat.fi:n sisällöt, digitaalisen näköislehden ja uutissovelluksen (iOS/Android) sekä digilukuoikeudet tilaajan lisäksi kolmelle samassa taloudessa asuvalle henkilölle. 

Kainuun Sanomat ilmestyy viitenä päivänä viikossa. Kainuun Sanomat voi tilata viikon viidelle päivälle (5-päiväinen tilaus), viikonlopuksi (perjantai ja lauantai) tai arkiviikoksi (tiistaista perjantaihin). Kaikissa vaihtoehdoissa digitaaliset palvelut (verkkopalvelu ja uutissovellus) ovat käytössä joka päivä.   

Kainuun Sanomien digipalvelun tilaustuotteet 

Kainuun Sanomat voi tilata myös ilman painettua lehteä digitilauksena, jolloin sovelletaan Hilla Group Oyj:n yleisiä käyttöehtoja ja soveltuvin osin Kainuun Sanomien tilausehtoja. Kainuun Sanomat Digi -tilaukseen sisältyy Kainuunsanomat.fin kaikki sisällöt, näköislehti ja uutissovellus sekä digilukuoikeudet tilaajan lisäksi kolmelle samassa taloudessa asuvalle henkilölle. Digitilaus on voimassa joka päivä. 

Lisätuotteet 

Asiakkaalle voidaan tarjota voimassa olevaan tilaukseen liitettäviä maksullisia lisätuotteita (”Lisätuote”). Lisätuotteen tilaaminen edellyttää toisen tuotteen voimassaolevaa tilausta, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. Lisätuote laskutetaan yhdessä Asiakkaan voimassaolevan tilauksen kanssa ja voimassaolevassa tilauksessa sovituissa laskutusjaksoissa ja voimassaolevan tilauksen maksutavalla. Mikäli Asiakas irtisanoo tilauksensa tai vaihtaa tilauksensa toiseen, irtisanotaan samanaikaisesti myös tilaukseen liittyvät Lisätuotteet. Lisätuote voidaan irtisanoa erikseen samoilla ehdoilla kuin siihen liittyvä Asiakkaan alkuperäinen tilaus. Lisätuotteiden tilauksiin sovelletaan muilta kuin tilauksen irtisanomista ja laskutusta koskevin osin Lisätuotteena tilattavan tuotteen omia tilausehtoja. 

Kainuun Sanomien tilausmuodot 

Jatkuva tilaus on voimassa jatkuvasti ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta).  1 kuukauden laskutusjakso on mahdollinen jatkuvan korttiveloituksen, Mobile Payn, Apple Payn tai Google Payn valinneilla tilaajilla. Uuden tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. 

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon jatkuvaksi tilaukseksi ilmoittamalla siitä Lehden asiakaspalveluun. 

Opiskelijatilaus. Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassa olevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisen määräaikaisen hinnastohinnasta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on yksityishenkilö ja omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen ja sen enimmäispituus on kuusi vuotta. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilaustietoihin oppilaitoksen nimi, opiskelija- tai opiskelijakortin numero ja syntymävuosi. Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. 6 vuoden jälkeen tilaus jatkuu normaalihintaisena tilauksena. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen ehtoja. 

1.3. PAIKALLISLEHDET  

Inarilainen, Haapavesi-lehti, Kalajokiseutu, Kalajokilaakso, Kittilä-lehti, Kuhmolainen, Lestijoki, Luoteis-Lappi, Nivala, Perhonjokilaakso, Sompio, Sotkamo-lehti, Ylä-Kainuu, Enontekiön Sanomat, Ylä-Kainuu, Sotkamo-lehti, Kuhmolainen.  

Paikallislehden tilaus sisältää painetun lehden liitteineen, verkon maksullisen sisällön ja digitaalisen näköislehden sekä digilukuoikeudet tilaajan lisäksi kolmelle samassa taloudessa asuvalle henkilölle. Sen lisäksi uutissovellus on käytössä seuraavilla lehdillä (iOS/Android): Haapavesi-lehti, Kalajokiseutu, Kalajokilaakso, Kuhmolainen, Lestijoki, Nivala, Perhonjokilaakso, Sotkamo-lehti, Ylä-Kainuu. Tilauksessa sovelletaan näiden tilausehtojen lisäksi soveltuvin osin Hilla Group Oyj:n yhteisiä käyttöehtoja.   

Paikallislehtien digipalvelun tilaustuotteet 

Paikallislehden voi tilata myös ilman painettua lehteä digitilauksena, jolloin sovelletaan verkkopalvelun käyttöehtoja ja soveltuvin osin lehden tilausehtoja. Digitilaukseen sisältyy verkkopalvelun maksullisten juttujen lukuoikeus sekä näköislehti sekä digilukuoikeudet tilaajan lisäksi kolmelle samassa taloudessa asuvalle henkilölle. Digitilaus on voimassa joka päivä. 

Lisätuotteet 

Asiakkaalle voidaan tarjota voimassa olevaan tilaukseen liitettäviä maksullisia lisätuotteita (”Lisätuote”). Lisätuotteen tilaaminen edellyttää toisen tuotteen voimassaolevaa tilausta, ellei Asiakkaalle ole ilmoitettu toisin. Lisätuote laskutetaan yhdessä Asiakkaan voimassaolevan tilauksen kanssa ja voimassaolevassa tilauksessa sovituissa laskutusjaksoissa ja voimassaolevan tilauksen maksutavalla. Mikäli Asiakas irtisanoo tilauksensa tai vaihtaa tilauksensa toiseen, irtisanotaan samanaikaisesti myös tilaukseen liittyvät Lisätuotteet. Lisätuote voidaan irtisanoa erikseen samoilla ehdoilla kuin siihen liittyvä Asiakkaan alkuperäinen tilaus. Lisätuotteiden tilauksiin sovelletaan muilta kuin tilauksen irtisanomista ja laskutusta koskevin osin Lisätuotteena tilattavan tuotteen omia tilausehtoja. 

Paikallislehtien tilausmuodot 

Jatkuva tilaus on voimassa toistaiseksi ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Jatkuva tilaus jakautuu sovittuihin laskutusjaksoihin (12, 6, 4, 3, 2 tai 1 kuukautta).  1 kuukauden laskutusjakso on mahdollinen jatkuvan korttiveloituksen, Mobile Payn, Apple Payn tai Google Payn valinneilla tilaajilla. Uuden jatkuvan tilauksen ensimmäinen laskutusjakso alkaa samasta päivästä kuin tilausaikakin ellei muuta ole sovittu. 

Määräaikaistilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla määräaikaistilauksen laskutusjakso. Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa. Tilaaja voi milloin tahansa muuttaa tilausmuodon kestotilaukseksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun. 

Opiskelijatilaus. Opiskelijalla on oikeus kulloinkin voimassaolevaan opiskelija-alennukseen, joka lasketaan vastaavan pituisesta jatkuvasta normaalihintaisesta tilauksesta. Opiskelijatilauksen edellytyksenä on, että tilaaja on omassa taloudessa asuva päätoiminen opiskelija. Opiskelijatilaus on henkilökohtainen ja sen enimmäispituus on kuusi vuotta. Opiskelijatilausoikeus varmennetaan täyttämällä tilaustietoihin oppilaitoksen nimi, opiskelija- tai opiskelijakortin numero ja syntymävuosi. 

Opiskelijan opiskelujen jatkuvuus tarkistetaan vuosittain. 6 vuoden jälkeen tilaus jatkuu normaalihintaisena tilauksena. Muilta osin opiskelijatilaukseen sovelletaan määräaikaistilauksen ehtoja. 

2. Tilausten alkamisaika 

Tilaukset voidaan aloittaa mistä päivästä tahansa. Arkena ennen klo 13 tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana päivänä ja viikonloppuna tehty tilaus voidaan yleensä toimittaa seuraavana tiistaina. Pyhäpäivänä tehty tilaus alkaa seuraavan arkipäivän jälkeisenä päivänä. Digipalvelun tilaus alkaa vuorokauden sisällä tilaushetkestä. Asiakkaalle voidaan lähettää ja tarjota mahdollisuutta tilata hänen tilaukseensa kulloinkin sisältyviä uutiskirjeitä. 

Hilla Group Oyj:llä on oikeus kieltäytyä tekemästä tilausta koskevaa sopimusta perustellusta syystä, kuten tilaajan maksuhäiriöiden vuoksi. 

Puhelinmyynnissä sovittu tilaus alkaa, kun asiakas on hyväksynyt tarjouksen, jonka Hilla Group Oyj tai sen kumppani on vahvistanut kirjallisesti (esim. tekstiviestillä tai sähköpostilla) asiakkaalle puhelun jälkeen. Jos asiakas ei hyväksy tarjousta, tehty sopimus ei sido asiakasta, eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa tilausta. Edellä mainittu ei koske tilannetta, jossa asiakas on omasta aloitteestaan ottanut yhteyttä Hilla Group Oyj:een tai on ottanut yhteyttä asiakkaaseen tämän nimenomaisesta pyynnöstä. 

3. Maksutavat ja tilaajan maksuvelvollisuus 

Tilauslaskut voi vastaanottaa kotiin lähetettävänä paperilaskuna, verkkopankkiin lähetettävänä e-laskuna, suoramaksuna, korttimaksuna, sähköpostilaskuna Google Pay-, Apple Pay- tai MobilePay-laskuna. Laskutettavissa tilauksissa tulee olla suomalainen laskutusosoite, ei kuitenkaan Poste Restante. Jos laskutustapaa vaihdetaan, uusi laskutustapa tulee voimaan seuraavasta laskutuksesta. 

Verkossa tehty määräaikainen tilaus ja jatkuvan tilauksen ensimmäinen jakso on lisäksi mahdollista maksaa korttimaksuna tai yleisimpien verkkopankkien kautta. Jos ensimmäisen jakson maksaa verkkopankin kautta, seuraava jakso laskutetaan paperilaskuna. Kortilla maksettaessa laskutustapa säilyy samana myös seuraavissa jaksoissa. 

Voit maksaa tilauksesi maksukorttisi Credit- tai Debit-toiminnolla (Visa tai Mastercard). Toistuvassa korttimaksussa ensimmäinen veloitus tapahtuu ostohetkellä. Uusiutuvat jaksot veloitetaan tuotteesta riippuen kymmenen päivää ennen uuden jakson alkua tai uuden jakson alussa. Tilaajan tulee varata tilille riittävä kate, jotta veloitus voidaan tehdä. Mikäli asiakkaan valitsema maksutapa, kuten korttimaksu ei onnistu, Hilla Group Oyj voi vaihtaa maksutavan toiseen käytettävissä olevaan maksutapaan, esimerkiksi sähköpostilaskuun tai paperilaskuun. 

Muiden kuin korttiveloituksellisten tilausten laskutusajankohta voi vaihdella tuotteittain.  

Jatkuva digitilaus veloitetaan MobilePay,- Google Pay-, tai Apple Pay -maksuna, jos tilaus on tehty näiden palveluiden kautta.  

Postitse toimitetuista, paperisista tilauslaskuista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen laskutustapalisä. Laskutustapalisää ei hyvitetä. 

Tilauslaskut tulee maksaa valitun laskutusjakson mukaisesti eräpäivään mennessä. Hilla Group Oyj:llä on oikeus keskeyttää tai irtisanoa tilaus päättymään välittömästi, mikäli tilausta ei ole maksettu sopimuksen mukaisesti. Viivästyneestä maksusta Hilla Group Oyj:llä on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta kohtuullinen huomautusmaksu. Mikäli erääntynyttä maksua ei ole suoritettu maksukehotuksesta huolimatta, Hilla Group Oyj voi siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Maksamatta jättäminen ei ole tilauksen peruutus.  

4. Tilaajan jakelunkeskeytykset ja osoitteenmuutokset 

Kestotilaaja voi keskeyttää painetun lehden jakelun tilapäisesti. Määräaikaisen painetun lehden tilauksen jakelun voi keskeyttää, mutta keskeytysajalta ei voi saada hyvitystä. Digitilausta ei voi tilapäisesti keskeyttää. 

Minimissään jakelun keskeytyksen voi tehdä verkossa 2 päivän ajaksi ja maksimissaan 30 vuorokauden ajaksi, jonka jälkeen tilaus jatkuu normaalisti. Jakelunkeskeytyksen voi tehdä olemalla yhteydessä asiakaspalveluun tai verkkopalvelussa omien tietojen kautta. Jakelunkeskeytystä hyvitetään ajassa max. 60 vrk / kalenterivuosi. Kun keskeytysaika ylittää 60 vrk, laskutetaan tilausta normaalisti keskeytyksestä huolimatta. Digitaalinen näköislehti on käytettävissä paperisen lehden keskeytysten aikana. Jatkuvalla luottokorttivelotuksella maksettujen tilauksien keskeytyksiä ei hyvitetä.  

Mikäli painetun lehden tilaukseen liittyy digituote (yhdistelmätilaus), jää sen käyttöoikeus voimaan painetun lehden jakelunkeskeytyksen ajaksi.  

Paikallismedioiden tilaukseen kuuluva digipalvelu ja näköislehdet ovat käytettävissä kalenterivuonna maksimissaan 60 päivän ajan, kun painetun Lehden jakelu on keskeytetty. 

Viitenä päivänä viikossa toimitettavan Lehden jatkuvalle tilaukselle tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 2 päivää. Viitenä päivänä viikossa toimitettavan Lehden määräaikaiselle tilaukselle tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika on 2 päivää. Harvemmin kuin viitenä päivänä viikossa toimitettavien Lehtien tilauksissa tilapäisen jakelunkeskeytyksen ja osoitteenmuutoksen minimiaika 2 viikkoa.   

5. Tilauksen laskutusjakson muuttaminen 

Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa jatkuvan tilauksen laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä Lehden asiakaspalveluun vähintään viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa. 

Mikäli tilaaja haluaa muuttaa tilauksensa laskutusjaksoa edellä mainittua myöhemmin tai haluaa muutoksen laskutusjakson aikana, veloitetaan laskutusjakson muutoksesta kulloinkin voimassaolevasta hinnastosta ilmenevä käsittelymaksu. 

Määräaikaistilaus laskutetaan määräajan alussa, eikä laskutusjaksoa voi muuttaa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä jatkuvan tilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä Lehden asiakaspalveluun muuten kuin tutustumistilauksen osalta. 

6. Tilauksen irtisanominen 

Mikäli tilaaja irtisanoo jatkuvan tai määräaikaisen tilauksen ennen ensimmäisen laskun eräpäivää, muutos astuu voimaan 3 arkipäivän kuluessa tilaajan tekemästä ilmoituksesta ja tilaajalta peritään toimitettujen lehtien hinta sekä kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä uuden laskun lähettämisestä. 

Irtisanoessaan jatkuvan tilauksen tai jo maksetun määräaikaisen tilauksen myöhemmin tilaaja on oikeutettu saamaan takaisin etukäteen maksamansa, irtisanomisen voimaanastumisen jälkeistä aikaa koskevan tilausmaksun vain, jos irtisanomisen syy on pysyvään pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutuminen, kuolemantapaus tai muutto levikkialueen ulkopuolelle. 

Muutoin määräaikainen tilaus päättyy tilausjakson viimeisenä päivänä ja jatkuva tilaus kuluvan laskutusjakson loppuun. Maksamattomina puretuista tilauksista veloitetaan huomautusmaksun lisäksi hinnaston mukainen tilausmaksu siltä ajalta, jonka tilaaja on ehtinyt saada lehteä. 

Mikäli tilaaja ei maksa tilaustaan viimeistään eräpäivänä, laskun perinnästä vastaa perintätoimisto. 

Maksukortilta veloitettavien jatkuvien tilausten irtisanominen päättää tilauksen kuluvan laskutusjakson loppuun. Mahdolliset tilauksen kampanjaedut eivät ole voimassa, mikäli tilaus irtisanotaan kesken laskutusjakson. 

7. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset 

Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. 

Hilla Group Oyj:lla  on oikeus muuttaa tilausehtoja ja –hintoja sekä käyttöehtoja. Hilla Group Oyj voi muuttaa toistaiseksi voimassaolevan tilaussopimuksen ehtoja, tai maksuja siten, että sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu, jos muutos johtuu sopimus-, hinnoittelu-, tai asiakaspalvelujärjestelyjen uudistamisesta kuten yhtiö- tai liiketoimintajärjestelyistä, muutoksista Hilla Group Oyj:n sopimuskumppanien tuottamissa palveluissa, palveluiden kehittämisestä tai uudistamisesta, palvelun tai sen osan lopettamisesta, tilaajan yksityisyyden suojan parantamisesta, teknisistä järjestelmäuudistuksista tai teknologian kehittämisestä, palveluiden kysynnän olennaisesta ja pysyväisluonteisesta muutoksesta tai muusta vastaavasta syystä. 

Tilausehtojen ja -hintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle Lehdessä, Lehden verkkopalvelussa, sähköpostitse, laskun yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. 

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson päättymiseen ilmoittamalla asiasta Lehden asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Tilaajaan ei tällöin sovelleta muuttuneita hintoja tai ehtoja. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat hinnan- tai ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia. Tilaushinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV 10%). 

8. Vastuu lehden toimittamisesta ja painojäljestä 

Painettujen lehtien jakelussa voi olla paikallisia eroavuuksia. Myös vallitseva säätila tai muut olosuhteet voivat aiheuttaa poikkeuksia. Haja-asutusalueella lehdet jaetaan yleensä arkisin postin päiväkannon yhteydessä. Mikäli lehti jää Hilla Group Oyj:sta johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida Hilla Group Oyj:n tai sen kumppanin tarjoamaan jakelupäivystykseen. Hilla Group Oyj:n vastuu rajoittuu toimittamatta jääneen painetun lehden toimittamiseen tai puuttuneen lehden hyvittämiseen siirtämällä jatkuvan tilauksen seuraavaa laskutuskautta toimittamatta jääneitä lehtiä vastaavalla määrällä tai jatkamalla määräaikaistilausta vastaavalla ajalla. 

Painettu lehti toimitetaan force majeure (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.) -varauksin. Hilla Group Oyj ei suorita hyvitystä lakon tai muun ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä. 

9. Peruuttamisoikeus etämyynnissä  

Tilaajalla on kuluttajasuojalain nojalla oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä tilaus 14 päivän kuluessa tuotteen tai ensimmäisen tuote-erän vastaanottamisesta. Asiakas hyväksyy, ettei hänellä ole kuluttajansuojalain perusteella oikeutta peruuttaa tekemäänsä tilausta sen jälkeen, kun digitaalisen sisällön toimittaminen on Asiakkaan suostumuksella aloitettu, esimerkiksi aktivoimalla palvelun käyttöoikeus kirjautumalla sisään palveluun. Mikäli tilaukseen kuuluu kotiin kannettu lehti, lasketaan peruutusoikeuden alkaminen ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. 

10. Tietosuoja 

Hilla Group Oyj käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Hilla Group Oyj:n tietosuojalausekkeen sekä tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietosuojalausekkeen lisäksi Palveluilla voi olla palvelukohtaisia kuvauksia henkilötietojen käsittelystä. 

Hilla Group Oyj käsittelee henkilötietoja muun muassa Palvelun toimittamista, asiakasviestintää ja -palvelua, tuotekehitystä, kävijämittausta sekä mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten. 

Hilla Group Oyj voi lähettää Asiakkaalle asiakkuuteen perustuvia, samankaltaisiin tuotteisiin liittyviä sähköisiä markkinointiviestejä. Asiakas voi kieltää viestien lähettämisen niin halutessaan. 

Asiakkaan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Hilla Group Oyj:n väliset puhelut sekä puhelinmyynnin soittamat myyntipuhelut saatetaan tallentaa asioinnin varmentamiseksi sekä laadun ja osaamisen kehittämistä varten. 

Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin  Hilla Group Oyj :n tietosuojalausekkeessa. 

11. Reklamaatiot ja erimielisyyksien ratkaisu 

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä Hilla Group Oyj:n asiakaspalveluun. Hilla Group Oyj:n ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. (www.kuluttajariita.fi) Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi) Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle, http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.