Yhtiökokous

Hilla Group Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 20.4.2023 klo 13.00 alkaen Mediasalissa, osoitteessa Rantakatu 10, 67100 Kokkola. 

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Kokouksen avaaminen 
 1. Kokouksen järjestäytyminen 
 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 
 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen 
 1. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 
 1. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen  
 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen 
 1. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1-31.12.2022 
 1. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet 
 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 1. Hallituksen jäsenten valinta  
 1. Tilintarkastajan tai tilintarkastajien ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta 
 1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valinta 
 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin 

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT   

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä osoitteessa https://hillagroup.fi/avainlukumme/  

OSALLISTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee yhtiöjärjestyksen mukaisesti ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 14.4.2023 klo 16.00.