Tietosuojakuvaus

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Rekisterinpitäjä: Hilla Group Oyj 

Tämä tietosuojakuvaus koskee Hilla Group Oyj:n Julkaisujen verkkopalveluja ja sovelluksia (”Palvelu”). Tässä kuvauksessa kerromme Palvelun niistä ominaisuuksista, joita ei tarkasti kuvata tietosuojaselosteessa. 

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteen kuvausten lisäksi seuraavasti: 

Henkilötietojen käsittely toimituksellisessa kontekstissa: 

Tietosuoja-asetus pätee vain rajoitetusti, kun henkilötietoja käsitellään toimituksellisia tarkoituksia varten. Journalistit saavat käsitellä tietoja vapaammin kuin muut rekisterinpitäjät. 

Hilla Group Julkaisut käsittelee henkilötietoja toimituksellisiin tarkoituksiin tehdessään haastatteluja ja juttuja, julkaistessaan juttuja, joissa mainitaan henkilöitä nimeltä, sekä ottaessaan ja julkaistessaan kuvia juttujen yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään myös, kun lukijat kommentoivat Palvelun artikkeleita, kun lukijat osallistuvat Palvelun osana oleviin kyselyihin, testeihin ja muihin vastaaviin toteutuksiin tai tuottavat muutoin sisältöä Palveluun. 

Emme käytä toimituksellisen sisällön teossa asiakastietojamme. Toimituksellisen sisällön tekemiseen käytettyjä tietoja ei myöskään käytetä muuhun tarkoitukseen kuin sisällön tekemiseen. Kyselyiden, testien, laskureiden ja muiden vastaavien toteutusten tietoja ei myöskään tallenneta eikä yhdistetä henkilökohtaisesti tunnistettavaan henkilöön, ellei käyttäjää nimenomaisesti pyydetä osallistumaan nimellään, jolloin nimen antaminen on vapaaehtoista. 

Tietosuojalainsäädännön toimituksellisten poikkeusten mukaan rekisteröidyllä ei ole tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia. Näin varmistetaan, ettei tiedotusvälineiden toimintaa ja sananvapautta perusteetta rajoiteta. Täten esimerkiksi tietosuojaselosteessa mainitut rekisteröidyn oikeudet poistaa tiedot tai saada niistä kopio eivät sovellu, kun henkilötietoja käsitellään toimituksellisia tarkoituksia varten.  

Vastatessaan vaalikoneeseen ehdokkaat hyväksyvät vaalikoneen ehdot, joissa todetaan, että vastauksia ei poisteta jälkikäteen.