Strategia

Pitkän historian kautta kertynyt kokemus, näkyvät ja luotettavat tuotebrändit sekä kehittyneet teknologiset ratkaisut muodostavat perustan Hilla Groupin kilpailukyvylle. Konsernin jokaista liiketoimintaa ohjataan omalla liiketoimintastrategiallaan ja niiden muodostamaa kokonaisuutta Hilla Groupin konsernistrategialla.

Konsernistrategian erityisiä painopisteitä vuosina 2022–2025 ovat Hilla-yhteisön ja brändin kehittäminen, valikoitujen liiketoimintojen kasvattaminen omistusjärjestelyin, kuluttaja- ja asiointidatan kerryttäminen sekä journalististen ja muiden sisältöjen tarjonnan kehittäminen helposti yhdisteltävään ja kulutettavaan muotoon. Painopisteitä edistetään määrätietoisella johtamistyöllä vastuullisuuden eri osa-alueiden periaatteiden mukaisesti.

Hilla Groupin liiketoiminta-alueita ovat Uudet mediaratkaisut, Julkaisut sekä Painaminen ja jakelut.

Uudet mediaratkaisut -liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille monipuolisia ratkaisuja viestinnän, markkinoinnin, palveluiden digitalisoinnin ja tapahtumien saralla. Liiketoiminta-alueen vahvuustekijänä on monipuoliset ratkaisut yritysten ja yhteisöjen elinvoiman edistämiseksi käyttäen niin digitaalista kuin visuaalista viestintää. Tavoitteena on löytää kasvua digitaalisesta ympäristöstä BtoB-markkinoilla. Myös kuluttaja-asiakaskunnan laajentaminen digitaalisessa ympäristössä on tärkeää. Tavoitteena on myös olla merkityksellinen toimija toimialueen lehtibrändien ulkopuolisille asiakkaille. Tapahtumapalvelujen osalta elämyksellisyys, yritysten ja kuluttajien kohtaamiset ovat keskiössä. Liiketoiminta-alueen kehitystä palvelee ja ohjaa tulevaisuudessa yhä enemmän data.

Julkaisut-liiketoiminta-alueen ydinosaamista ovat digitaalisten uutispalveluiden, uutis- ja matkailumedioiden ja painettujen lehtien kustantaminen kuluttaja-asiakkaille sekä kilpailukykyisten markkinointi- ja mediamainontaratkaisujen tuottaminen yritysasiakkaille. Liiketoiminta tarjoaa myös monipuolisia ja laadukkaita digipainopalveluita. Lehtien julkaiseminen ja uutispalvelut pysyvät edelleen strategian ytimessä, mutta digitalisoituessaan muuttavat muotoaan ja merkitystään. Toiminta-alueen paikallisten ja maakunnallisten sisältöjen yhteisen tarjonnan kehittäminen on yksi tärkein tavoite. Tavoitteena on olla myös paikallinen, helppo ja tehokas mainoskumppani laajan toiminta-alueen yritystoiminnalle. Hilla Groupin lehtiperheeseen kuuluu kaksi maakuntalehteä, 14 paikallislehteä, 9 kaupunkilehteä ja joukko matkailulehtiä.

Painaminen ja jakelut -liiketoiminta-alue vastaa yhtiössä painamisesta ja jakelusta. Painotehtaat Kajaanissa ja Kokkolassa sekä jakeluorganisaatiot Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun alueella muodostavat liiketoiminnan ytimen. Painotuotteiden ekologisuus ja laatu korostuu toiminnassa ja nousee kilpailueduksi. Joustava ja nopeudestaan tunnettu organisaatio ja asiakaspalvelu ovat myynnin kulmakivi painopalveluissa. Jakeluorganisaatioiden tarjoamat alueellisesti kattavat ja joustavat logistiikkaverkostot palvelevat yhtiön omien tuotteiden lisäksi myös yhtiön ulkopuolisia asiakkaita jakelutuotteiden valikoiman ja kumppanuuksien laajentuessa.