Strategia

Pitkän historian kautta kertynyt kokemus, näkyvät ja luotettavat tuotebrändit sekä kehittyneet teknologiset ratkaisut muodostavat perustan Hilla Groupin kilpailukyvylle. Konsernin jokaista liiketoimintaa ohjataan omalla liiketoimintastrategiallaan ja niiden muodostamaa kokonaisuutta Hilla Groupin konsernistrategialla.

Konsernistrategian erityisiä painopisteitä vuosina 2022–2025 ovat Hilla-yhteisön ja brändin kehittäminen, valikoitujen liiketoimintojen kasvattaminen omistusjärjestelyin, kuluttaja- ja asiointidatan kerryttäminen sekä journalististen ja muiden sisältöjen tarjonnan kehittäminen helposti yhdisteltävään ja kulutettavaan muotoon. Painopisteitä edistetään määrätietoisella johtamistyöllä vastuullisuuden eri osa-alueiden periaatteiden mukaisesti.

Hilla Groupin liiketoiminta-alueita ovat Julkaisut, Myynti ja markkinointi sekä Kasvu vuoden 2024 alusta alkaen. Osa strategioista ovat päivityksessä.

Julkaisut-liiketoiminta-alueen ydinosaamista ovat digitaalisten uutispalveluiden, uutis- ja matkailumedioiden ja painettujen lehtien kustantaminen kuluttaja-asiakkaille sekä kilpailukykyisten markkinointi- ja mediamainontaratkaisujen tuottaminen yritysasiakkaille. Liiketoiminta tarjoaa myös monipuolisia ja laadukkaita digipainopalveluita. Lehtien julkaiseminen ja uutispalvelut pysyvät edelleen strategian ytimessä, mutta digitalisoituessaan muuttavat muotoaan ja merkitystään. Toiminta-alueen paikallisten ja maakunnallisten sisältöjen yhteisen tarjonnan kehittäminen on yksi tärkein tavoite. Tavoitteena on olla myös paikallinen, helppo ja tehokas mainoskumppani laajan toiminta-alueen yritystoiminnalle. Hilla Groupin lehtiperheeseen kuuluu kaksi maakuntalehteä sekä 21 paikallis- ja kaupunkilehteä.