Hilla Groupin puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2023

Konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 22,1 milj. euroa (22,6 milj. euroa 2022). Konsernin ensimmäisen puolivuotiskauden liikevoitto jäi suunnitellusta tasosta ja heikkeni edellisvuoteen verrattuna. Kuuden kuukauden jälkeen liikevoitto oli -1,61 milj. euroa (-0,87 milj. euroa 2022). Liikevoittoprosentti oli -7,3. Katsauskauden tappio oli -1,39 milj. euroa.

Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 0,9 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat Julkaisut-liiketoiminta-alueen järjestelmämuutokseen liittyvät hankinnat. Konsernin nettorahoituskulut olivat +0,16 milj. euroa ja omavaraisuusaste 61,6 % (65,5 % 2022).

Konsernin kannattavuuden odotetaan paranevan toisella vuosipuoliskolla. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tehtyjen toimenpiteiden säästöt toteutuvat asteittain loppuvuoden 2023 aikana. Kustannusten korkea taso ja yleinen epävarmuus tekevät kuitenkin koko vuoden tuloksen ennustamisesta vaikeaa. Kehittämisen painopiste jatkuu toisella vuosipuoliskolla konsernin strategian mukaisten tavoitteiden edistämisessä.

Täältä voi tutustua kokonaisuudessaan Hilla Groupin puolivuotiskatsaukseen

Lue myös nämä