Hilla Groupin muutosneuvottelut päätökseen

Hilla Groupin helmikuun alussa alkaneet muutosneuvottelut ovat päättyneet.

Hilla Groupin muutosneuvotteluiden perusteena oli tarve kehittää ja yhtenäistää nopeasti laajentuneen konsernin toimintakäytäntöjä, parantaa liiketoiminnan kannattavuutta ja vastata toimintaympäristön muutoksiin, jotka ovat olleet huomattavia viimeisten vuosien aikana.

Ulkoisessa toimintaympäristössä pandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset materiaalien saatavuuteen ja kustannusten nousuun ovat olleet erittäin merkittäviä. Samaan aikaan median tuottamisen ja kuluttamisen voimistunut digitalisoituminen, paperisten sanomalehtien levikkien lasku, jakelukustannusten kasvu, jakeluhenkilöstön työvoimapula, yleinen ostovoiman väheneminen sekä kova kilpailu kuluttajien ajankäytöstä ovat altistaneet koko mediakentän ennen näkemättömään tilanteeseen.

Myös Hilla Groupin sisäinen toimintaympäristö on muuttunut. Hilla Groupin maantieteellinen laajentuminen, liiketoimintojen strategiat, uudet järjestelmät ja niiden tuomat uudet toimintamallit tuovat tarpeen toimintatapojen yhtenäistämiselle konsernilaajuisesti. Tavoitteena on kehittää toiminnot sisäisten ja ulkoisten muutosvaatimusten mukaisiksi ja parantaa siten yhtiön kannattavuutta.

Muutosneuvotteluiden lopputuloksena irtisanotaan 15 henkilöä Julkaisut-liiketoiminta-alueen eri toiminnoista, kuutta määräaikaista työsopimusta ei jatketa, viiteen tehtävään tehdään uudelleenorganisointeja ja yksi henkilö siirtyy talon ulkopuolelle omistusjärjestelyn kautta. Enintään 229 työsopimuksen ehtoihin tehdään yksipuolisia muutoksia ja lomautuksiin varaudutaan. Lisäksi maakuntalehtien painotuotteen ilmestymiseen tulee muutoksia, ja jakelun toimintoja sopeutetaan sen mukaisesti.

Hilla Groupin julkaisemat maakuntalehdet, Keskipohjanmaa ja Kainuun Sanomat, keskittyvät vahvistamaan digitaalista tarjontaansa. Painettuna lehdet ilmestyvät jatkossa tiistaista lauantaihin. Muutoksella pyritään turvaamaan laaja ja asiantunteva uutispalvelu ja huomioimaan median kuluttamisen digitalisoituneet trendit. Maakuntalehtien verkkopalveluiden sisällöntuotanto ja uutisellinen hereilläolo jatkuu ja vahvistuu kaikkina viikonpäivinä ja journalistinen kattaus monipuolistuu entisestään. Uutisvalinnoissa ja –tuotannossa alueellinen läsnäolo ja paikalliset puheenaiheet ovat edelleen tekemisen ytimessä. Maakuntalehtien viikonvaihdejulkaisuja on kehitetty ja niitä kehitetään edelleen. Samaan aikaan toteutetulla kokonaisvaltaisella julkaisujärjestelmä- ja verkkopalvelu-uudistuksella parannetaan julkaisujen asiakaskokemusta ja lisätään vuorovaikutteisuutta toimitusten ja lukijoiden välillä.

Nyt päätettyjen muutosten arvioidaan parantavan konsernin kannattavuutta noin kahdella miljoonalla eurolla vuodessa.

Lisätietoja:
Mikko Luoma
toimitusjohtaja
Hilla Group Oyj

Lue myös nämä