Hilla Group -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Hilla Groupin puolivuosikatsaus on julkaistu.

Konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 22,6 milj. euroa (18,7 milj. euroa 2021). Vuoden 2021 lukuihin on yhdistelty SLP Holding -alakonserni 1.3.2021 alkaen.

Konsernin ensimmäisen puolivuotiskauden liikevoitto jäi suunnitellusta tasosta ja heikkeni edellisvuoteen verrattuna. Syynä liikevoiton heikkenemiseen on erityisesti painamisen ja jakelun voimakkaasti nousseet kustannukset. Kuuden kuukauden jälkeen liikevoitto oli -0,87 milj. euroa (-0,32 milj. euroa 2021). Liikevoittoprosentti oli -3,8. Katsauskauden tappio oli -0,25 milj. euroa.

Konsernin investoinnit katsauskaudella olivat 1,2 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat painotalon paperivaraston laajennus sekä muihin kiinteistöihin kohdistuneet muutos- ja korjaustyöt. Konsernin nettorahoituskulut olivat +0,76 milj. euroa ja omavaraisuusaste 65,5 % (64,9 % 2021).

Puolivuosikatsaus on luettavana täältä.

Lue myös nämä